Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών : : μηνιαία έκδοση νομοθεσίας, μελέτης, και νομολογίας εμπορικού, οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου / - Αθήνα Νομική Βιβλιοθήκη 1995 - Περιοδικό - Μηνιαίο

Συντομογραφία : " ΔΕΕ "
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών

1108-2720
Languages: