Επιθεώρηση Αθλητικού Δικαίου : : θεωρία - νομοθεσία - νομολογία : τριμηνιαία αθλητικονομική έκδοση / / υπό την αιγίδα του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης Προβλημάτων Αθλητισμού - Αθήνα Τελέθριον 1992-1995 - Περιοδικό - Τριμηνιαίο

Συντομογραφία : "ΕΑθλΔ"
Languages: