Βασική Νομολογία : : αστικού, εμπορικού, εργατικού και δικονομικού δικαίου ετών 1967-1982 / Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών - Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 1983 - Τρεις φορές το χρόνο

Η σειρά περιλαμβάνει και ειδικό τεύχος με ευρετήρια.
Languages: